دانلود کتاب مارکس و مارکسیسم از چارلز رایت میلز

دانلود کتاب مارکس و مارکسیسم از چارلز رایت میلز   کتاب مارکس و مارکسیسم از چارلز رایت میلز

مارکس و مارکسیسم

نام کتاب: مارکس و مارکسیسم

نویسنده: چارلز رایت میلز

مترجم: محمد رفیعی مهرآبادی

مجموعه: آرا و عقاید سیاسی

انتشارات: خجسته

سال نشر: 1379

زبان: فارسی

تعداد صفحات: 262 صفحه

فرمت: PDF

حجم: 12.1 مگابایت

 

مقدمه

“مارکسیسم” یک نظریه اجتماعی، یک جهان بینی، یک ایدئولوژی ، یک مکتب فلسفی است. مارکسیست ها مجموع جهانیان را به دو گروه تقسیم می کنند و می گویند یا استثمارگر هستند یا استثمارشده ، می گویند تاریخ چیزی جز محصول مبارزه طبقاتی بین انسانهای استثمارگر و استثمارشده نیست، یعنی عده ای منافع اقتصادی شان ایجاب می کند که در همان مرحله بمانند و مخالف پیشرفت ابزار تولیدند (گروه حاکم استثمارگر) و یک عده خواهان رشد و ترقی ابزار تولید و خلاصی از این وضع هستند (گروه استثمارشده) که این دوباره هم درگیر و مبارزه ای به وجود می آید که منجر به یک نظام جدید (جامعه جدید) می شود که در آن جامعه جدید علاوه بر ابزار تولید و منافع اقتصادی، آداب و رسوم و فرهنگ و مذهب و افکار و اندیشه در یک کلام همه چیز نسبت به جامعه قبلی تغییر می کند و بعد از مدتی دوباره این نظام جدید با مبارزه و درگیری که خودش عامل ایجاد آن است، به نظام دیگری تبدیل می شود. مارکسیسم آموزش رهایی طبقه ی کارگر از دست سرمایه داری است. (بر طبق این نظریه، مالکیت خصوصی و سرمایه داری عامل بدبختی مردم و کارگران است و باید با یک انقلاب از بین برود) کارل مارکس در این نظریه تاریخ بشر را به چهار دوره تقسیم می کند: • کمون اولیهبرده داریفئودالیسمسرمایه داری البته مرحلهٔ پنجم هم وجود دارد که مرحلهٔ سوسیالیسم می‌باشد که مربوط به آینده (نسبت به زمان مارکس) است. در هر یک از این دوره‌های تاریخی بین دو گروه یا دو طبقه از انسان‌ها “تضاد”وجود دارد و این تضاد به همراه دگرگونی در ابزار تولید به تبع آن دگرگونی مناسبات تولیدی به عنوان عوامل زیربنایی همان عواملی هستند که باعث تکامل جامعهٔ بشری و انتقال از از دوره‌ای به دورهٔ دیگر می‌شوند. در دوران برده داری، فئودالیسم و سرمایه داری تضاد به ترتیب میان برده‌ها و برده داران، فئودال‌ها و سرف ها (ارباب و رعیت) و بورژواها و پرولترها است. هر چند در این نظریه هر مرحله نسبت به مرحلهٔ پیشین پیشرفته تر است اما به هر حال در هر یک از این مراحل بروز تضاد میان دو طبقه اجتناب ناپذیر می‌باشد واین تضاد به نوبهٔ خود به شکل جبری منجر به انقلاب در پایان مرحلهٔ سرمایه داری و گذار به سوسیالیسم خواهد شد. شکل (فرماسیون) نخست که کمون اولیه نام دارد مربوط به دوره‌ای است که در آن انسان‌ها به صورت دسته جمعی زندگی می‌کردند. تولید محدود به شکار و جمع آوری گیاهان می‌شد و عملا مالکیتی در آن مطرح نبود. دورهٔ دوم مربوط به نظام برده داری است که در آن ماهیت ابزار تولید که زور بازوی انسان برای شکار است منجر به این می‌شود که دسته‌ای از انسان‌ها دسته‌ای دیگر را به عنوان برده به کار بگیرند. در مرحلهٔ سوم با تحول در ابزار تولید و اختراع ابزاری مانند گاوآهن و خیش و… و به تبع آن استفادهٔ بیشتر از زمین و وابستگی هرچه بیشتر تولید به زمین که از آن به عنوان انقلاب کشاورزی یاد می‌شود مناسبات تولیدی نیز دگرگون شده و تاریخ وارد مرحلهٔ سوم خود می‌شود که از آن به عنوان دورهٔ فئودالی یاد می‌شود. مرحلهٔ چهارم از تحول ابزار تولید و به تبع آن تکامل جامعهٔ بشری با ایجاد کارخانجات صنعتی در اطراف شهرها و مهاجرت ساکنین روستاها به شهرها آغاز می‌شود و نقطهٔ اوج آن انقلاب صنعتی و انقلاب علمی است. در این فرماسیون نیز دو طبقه وجود دارد: بورژواها و پرولترها. سرانجام نظام سرمایه داری نیز به زعم مارکس به صورت قهری و با انقلاب پرولتری سرنگون شده و طبقهٔ پرولتاریا در حکومتی زیر عنوان دیکتاتوری پرولتاریا قدرت را در دست گرفته و اختلاف طبقاتی و کلیهٔ مظاهر استثمار فرد از فرد را از میان بر خواهد داشت و با ایجاد نظام سوسیالیستی بشریت را از تضادهای نظام سرمایه داری رها می‌سازد. در این نظام از هر کسی به اندازهٔ توانش، انتظار کار می‌رود و به هر کسی به اندازهٔ نیازش داده خواهد شد.
 

معرفی کتاب

مارکس و مارکسیسم در واقع بخش نخستِ کتاب حجیم مارکسیست ها اثر معروف چارلز رایت میلز است که برای شروع مجموعه کتابهای آرا و عقاید سیاسی انتخاب شده است. این گزینش به چند دلیل صورت گرفت: اول، تقریباً تمامی ابعاد اندیشه های مارکس را در زمینه های فلسفی، سیاسی، علوم اجتماعی و اقتصاد (با تاکید خاص بر جامعه شناسی مارکسی) در بر می گیرد. دوم، افکار مارکس را به طرز بسیار دقیقی بیان کرده و تحلیل نموده است. سوم، نقاط قوت و ضعف مارکس را با توجه به شرایط کنونی جهان، بررسی و تحقیق نموده است. چهارم، گزیده ای از آثار ماکس (و اِنگلس) را از زبان خودِ آنان نقل کرده است، تا درستی تحلیل خویش را به اثبات برساند- در واقع، مارکس و اِنگلس را پیکره واحدی در نظام تفکر مارکسیستی می داند و تفکیک افکار آنان را (جز در موارد خاص) جایز ندانسته است. از این رو، این اثر، یک اثر علمی و دانشگاهی است که هدف آن، همانا شناساندن مارکس و مارکسیسم کلاسیک به طبقه روشنفکر و فرهیختگان جامعه است، بی آن که قصد و نیّت بزرگ جلوه دادن یا، برعکس، تحقیر مارکس در میان باشد.

زندگینامه و بینش فکری نویسنده:

نام سِسیل رایت میلز برای دوستداران مطالب و آثار جامعه شناسی در ایران، نامی آشناست. با این که تنها یک اثر او تحت عنوان «بینش جامعه شناسی» به فارسی برگردانده شده است، لیکن اهمیت افکار او برای خوانندگان ایرانی ناشناخته مانده است. نامبرده در سال 1916 در شهر واکو در ایالت تگزاس چشم به جهان گشود و در خانواده ای از طبقه متوسط پرورش یافت. تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته جامعه شناسی در دانشگاه های تگزاس و ویسکانسین به اتمام رساند و در این رشته دانشنامه دکترا گرفت. کار تدریس در دانشگاه را از دانشگاه «مِریلند» آغاز کرد و سپس به دانشگاه معروف کلمبیا رفت و به مدت هفده سال در آن جا تدریس کرد. چارلز رایت میلز در سال 1962 در اثر سکته قلبی درگذشت، در حالی که آثار ارزشمندی از خود باقی گذاشت: بینش جامعه شناسی؛ نخبگان قدرت؛ یقه سپیدان (درباره طبقه متوسط امریکا)؛ مارکسیست ها؛ یانکی گوش کن (درباره انقلاب کوبا)؛ علل جنگ جهانی سوم؛ شخصیت و ساختار اجتماعی؛ جامعه پُرتوریکویی در نیویورک؛ از مارکس وِبر (مقالاتی در باب جامعه شناسی ماکس وبر). چارلز رایت میلز اساساً یک مارکسیستِ لیبرال (به گفته خودش “یک مارکسیستِ عادی”) است. به این معنا که به اندیشه های اساسی و بنیادی مارکس پایبند است لیکن بر لزوم بازنگری و تعدیل در آن ها با توجه به شرایط قرن بیستم میلادی، تاکید می کند و بالاخّص بر این نکته مهم تکیه دارد که مارکسیست های پس از مارکس، افکار و اندیشه های او را تحریف کرده اند و به صورت جزمی و زورگویانه درآورده اند (به فصل چهارم؛ “انتقاد از مارکس”، صفحات 110-114 مراجعه شود). البته نامبرده، مارکسیسم را بیش تر در قاب مباحث جامعه شناسی تحلیل می کند. چارلز رایت میلز بنیانگذار جامعه شناسی انتقادی در امریکاست. این مکتب جدید معتقد است که تحقیقات علوم اجتماعی در امریکا بیانگر واقعیت های موجود در این جامعه نمی باشد و سرشت اقتصادی و رسالت روشنفکری و روشنگری خود را کاملاً از دست داده است؛ در حالی که مردم امریکا نیاز به بینشی نو دارند تا اهمیت شرایط اقتصادی و اجتماعی را به لحاظ حیات فردی و اجتماعی خویش درک نمایند. از سوی دیگر، علوم سیاسی متعارف در امریکا را به شدت مورد حمله قرار داده و آن را متهم می کند که پیشداوری رایج در مورد مفهوم قدرت سیاسی و بی عدالتی اجتماعی را دوام و قوام می بخشد. درباره “مارکس و مارکسیسم” باید یادآور شد که اثر مزبور در شرایط زمانی بسیار دشواری به رشته تحریر درآمده است: از یکسو، فشار توفنده کمونیسم روسی برای چیرگی بر اذهان مردم کشورهای غرب از طریق تأکید بر نقایص نظام سرمایه داری، و از سوی دیگر، جوّ خفقان آور مک کارتیسم در ایالات متحده امریکا برای مبارزه با کمونیسم و اندیشه های کمونیستی. هنر چارلز رایت میلز در این است که ضمن تأیید نقایص و تضادهای درونی نظام سرمایه داری و پیامدهای ناگوار اجتماعی آن، ضمناً مارکسیسم روسی را نیز نوعی انحراف از مارکسیسم کلاسیک دانسته و خصلت جزمیّت و انعطاف ناپذیری برای آن قائل شده است؛ به این ترتیب، او خواسته است تعادلی را میان دو طیف مارکسیسم پروری و مارکسیسم ستیزی پدید آورده و آگاهی های صحیح و ارزشمندی را به جامعه روشنفکران عرضه کند. “مارکس و مارکسیسم” مروری است به فلسفه مارکسیسم کلاسیک؛ از خاستگاه “هگلی” و “فویرباخی” آن تا سوسیالیسم علمی مارکس و انگلس و برپایی بین الملل اول و دوم. البته در این میان، خلاصه ای از زندگانی مارکس و سیر تکاملی آن، نقاط قوت و ضعف مارکسیسم کلاسیک، و رویدادهای بزرگ اروپا (و غرب) نظیر انقلاب های 1830، 1848 و کُمون پاریس1871 نیز سخن به میان آمده است.

درباره برگردان فارسی این اثر:

سبک و سیاق علمی و نسبتاً پیچیده مؤلف از یکسو، و کلام فلسفی عمیق و پر رمز و راز مارکس از سوی دیگر، ایجاب می کرد که ضمن رعایت امانت در برگردان متن به فارسی، مفهوم عبارات و واژگان فلسفی، اقتصادی و علوم اجتماعی را که در مارکسیسم کلاسیک کاربُرد دارند، برای خوانندگان ناآشنا یا کم آشنا به مارکسیسم روشن و قابل فهم شود از این رو، با استفاده مکرر از قلاب [ ] در داخل جملات، درک معنا را سهل تر کرده ام. پانوشت ها نیز که مربوط به مسائل توضیحی و مکمّل است، براساس منابعی بوده است که فهرست و مشخصات کامل آنان در پایان کتاب آمده است. لازم به یادآوری است که عناوین اصلی فصل ها از نویسنده و عناوین فرعی از مترجم است.
 ]]>

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.