مرور رده

فناوری

اخبار فناوری اطلاعات و امنیت

SQL Injection چیست ؟

SQL Injection یا تزریق اس کیو ال یکی از شایع ترین آسیب پذیری هایی است که همه روزه گزارش های بسیار زیادی از این آسیب پذیری در اینترنت منتشر می گردد. یا تزریق اس کیو ال یکی از شایع ترین آسیب پذیری هایی است که همه روزه گزارش های بسیار
ادامه مطلب ...