مرور برچسب

استفاده از مسکن های کدئین دار بدون نسخه پزشک

مصرف خودسرانه مسکن های کدئین دار بدون نسخه پزشک

استفاده از مسکن های کدئین دار بدون نسخه پزشک  استفاده از مسکن های کدئین دار به صورت سر خود عوارض جبران ناپذیری را به همراه دارد و هرگز توصیه نمی شود. از این رو کشورهای بسیاری فروش بدون نسخه آن را ممنوع کرده اند. نگرانی در مورد…
ادامه مطلب ...